OMFT

Functie van de spieren

In uw mond, wangen, gehemelte en tong zitten veel spieren en deze werken normaal gesproken goed met elkaar samen bij het kauwen, spreken en slikken. Een verstoring van deze functie leidt tot problemen. Oro Myo Functionele Therapie herstelt de balans van de spieren in en om de mond.
Hierdoor wordt een ernstige kaak- of gebitsafwijking voorkomen/verbeterd.

Niet (tijdig) behandelen

Dit kan leiden tot:

 • Kaakproblemen
 • Kauwproblemen
 • Slikproblemen, soms leidend tot voedingsproblemen
 • Versneld tandbederf door slechter te reinigen delen van het gebit
 • Ademhalingsproblemen
 • Hoofdpijn
 • Oorklachten
 • Klikkende kaken
 • Spanning in de nek en schouders
 • Stijve spieren
 • Aangezichtspijn

De tong wordt gemiddeld 2000 x per dag gebruikt. De tong kan iedere keer 0,5 kg kracht uitoefenen. Een verkeerde functie van de tong leidt onherroepelijk tot ongewenste stand van tanden, kiezen en kaak(-gewricht).

Kaakdysfunctie

Door verkeerd tonggebruik, ademhalen door de mond en verkeerd slikgedrag ontstaat uiteindelijk een dysfunctioneren van de kaak.
Veel oorzaken van een kaakdysfunctie bij volwassenen zijn terug te voeren op de ontwikkeling van kaken en tanden in de jeugd:

Tanden

 • Scheve of ontbrekende tanden of een slecht gebit, inclusief orthodontie
 • Verkeerde afslijting van tanden en kiezen

Spieren

 • Onjuiste slikgewoonten uit de kindertijd waarbij de kaak naar achteren wordt geduwd
 • Afwijkende myofunctionele gewoonten zoals tandenknarsen (bruxisme) en mondademhaling
 • Spanning met op elkaar klemmen of knarsen met de tanden

Kaak

 • Onjuiste kaakgroei waardoor de boven- en onderkaak niet goed op elkaar passen
 • Trauma zoals een val of een auto-ongeluk (komt veel voor bij whiplashes)
 • Degeneratieve aandoeningen zoals ostheoartrose (aandoening van belast gewricht waarbij kraakbeen en onderliggend bot wordt afgebroken).

Mondademhaling

 • Aanhoudende mondademhaling beïnvloedt de positie en de kracht van de tong en van de mond- en gezichtsspieren.
 • Naast het negatieve effect op de gebitsstand en de kaakstand kan dit ook leiden tot een onjuiste ontwikkeling van de luchtwegen.

Vroeg beginnen

Vaak worden orthodontische ingrepen uitgevoerd wanneer het definitieve gebit aanwezig is. De meest voorkomende reden is esthetisch van aard; de vorm van het gebit bepaalt voor een groot gedeelte ook hoe het gezicht eruit ziet.

De ‘vorm’ is echter vaak ontstaan doordat de ‘functie’ van de spieren niet goed ontwikkeld is of juist is verstoord door verkeerde mondgewoonten. Vroeg ingrijpen door middel van OMFT-therapie is nu nog relatief onbekend in Nederland, maar niet minder noodzakelijk.

Alleen de stand van de tanden veranderen, door bijvoorbeeld een beugel, zal dus niet leiden tot een definitieve aanpak van de functionele problemen. Dat is precies wat OMFT doet: de functie weer veranderen en daarmee de problemen bij de oorzaak aanpakken. Vaak wordt daarmee ook al in gunstige zin de vorm van het gebit, de kaak en het gehemelte beïnvloedt en daarmee de vorm van het gezicht.

Een verstoring van de vorm van uw gebit kan dusdanig zijn dat alleen functie-herstel met OMFT niet voldoende is. Mogelijk moeten dan verdere ingrepen in uw gebit plaatsvinden. Bespreek deze mogelijkheden met de tandarts of orthodontist.

OMFT is een specialisatie binnen de logopedie, waarbij pas met ervaring de deskundigheid zich ontwikkelt.

Nieuwsgierig geworden? Mail info@omftgelderland.nl