Aanpak

Intake

De eerste afspraak bestaat uit de kennismaking. Nadruk ligt dan al bij het in kaart brengen van de hulpvraag en de klachten. Er is ook voldoende tijd voor al uw vragen. Neemt u in ieder geval een geldig ID-bewijs mee. U hoeft geen verwijzing (behalve CZ/OHRA en De Friesland-verzekerden), maar heeft u er een gekregen van uw huisarts of tandarts, neemt u die dan ook mee. Bij uw telefonische aanmelding is dit al met u besproken.

Gespecialiseerd onderzoek

Wanneer de klachten in beeld zijn gebracht volgt gespecialiseerd (logopedisch) OMFT onderzoek. Hierbij vinden spierdrukmetingen plaats. De kracht van de lip- en tongspieren worden per computer vastgesteld. Het gebit wordt onderzocht via vaste protocollen en er worden aanvullende metingen gedaan om de tongpositie in de mond te bepalen.

Met professionele foto-apparatuur worden mondfoto’s gemaakt,  links en rechts lateraal, frontaal, en profielfoto’s waarbij ook foto’s van het slikken worden genomen. Indien de in kaart gebrachte afwijkingen verband houden met elkaar en schadelijke invloed hebben op tanden, kiezen, kaken en/of kaakgewrichtsklachten is er een indicatie voor myofunctionele therapie.

Goed en gedegen onderzoek met betrouwbare, professionele apparatuur is noodzakelijk. Daardoor kan de beginsituatie correct en nauwkeurig worden vastgelegd en het behandelverloop kan door tussentijdse metingen zeer goed worden gevolgd.

Werkschema

Volgens een werkschema wordt de oromyofunctionele therapie doorlopen. U krijgt oefeningen mee die u thuis dagelijks moet oefenen. Hoe trouwer u zich houdt aan het schema, des te beter en sneller zullen de vorderingen zichtbaar zijn. Regelmatig zal opnieuw onderzoek plaatsvinden, met name om te kijken wat de vorderingen zijn, hoe deze zich ontwikkelen en of er nog bijstelling van de oefeningen en/of het oefenschema nodig is.

Indien nodig kunnen er ook mondtrainers ingezet gaan worden ter ondersteuning van het bereiken van de correcte slik door correctie tongpositie. Het oefenprogramma wordt individueel aangepast op de patiënt.

Duur

Minimaal 15 tot 20 consulten zijn nodig voor de oromyofunctionele therapie. Bij de start wekelijks, vervolgens met controleconsulten en na afloop van de behandeling zijn er nog een langere periode controleafspraken. We zien dat veel thuis oefenen de duur van de therapie sterk kan verkorten.

Met de oromyofunctionele therapie kan altijd gestart worden, op iedere leeftijd.

De te behalen resultaten zijn afhankelijk van de ernst van de logopedische afwijking, de ernst van de tandheelkundige afwijking, de leeftijd, maar vooral van de motivatie.

Nieuwsgierig geworden? Mail info@omftgelderland.nl